බැටරි නැති දුරකතනයක්

ජංගම දුරකතනයට බැටරියක් නැතිනම් එයින් ඇති ප්‍රයෝජනයක් නෑ. අනෙක් අතට බැටරිය අන්තෙටම බැස්ස වෙලාවටම තමයි ‘තරු’ පේන්නේ.

ඇත්තටම ජංගම දුරකතනයට බැටරියක් ඕනේමද?

ඔබ සිතා සිටිය විදිය වෙනස් කරන්න කාලේ ඇවිත්.

මේ බැටරියක් නොමැතිව ක්‍රියාකරන ජංගම දුරකතනයක් ගැන අලුත්ම කතාවයි.

ඇමෙරිකාවේ වොෂින්ටන් විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂක කණ්ඩායමක් පෙළඹුණේ ගුවන් විදුලි තරංගවලින් ලබා ගන්න  ශක්තිය ජංගම දුරකතන ක්‍රියාකරවීමට යොදා ගැනීමයි.

උත්සාහය සාර්ථකයි. මෙම ක්‍රමය ඔවුන් හඳුන්වන්නේ ‘ප්‍රති ප්‍රකිරණ ශක්තිය’ කියලා. 

මෙම ක්‍රමය අද ඊයෙක භාවිත කළ  එකකුත් නොවෙයි.

ඊට ශීත යුද සමය දක්වා දිවෙන ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. රුසියානු ඔත්තු සේවාව භාවිත කර ඇත්තේ මෙම ක්‍රමයයි. එය නව තාක්ෂණයෙන් වැඩි දියුණු කොට, එනම් ගුවන් විදුලි  තරංග –  ශක්ති ප්‍රභවයක්  ලෙස පරිවර්තනය කිරීමක්. ඒ අනුවයි ජංගම දුරකතන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බල ශක්තිය ලබා ගන්නේ.

මෙම ක්‍රමය තවත් අතකින් බලශක්ති සුරකින ක්‍රමයක් බවත් පර්යේෂකයන් පේන්වා  දෙනවා. 

පර්යේෂකයන් අවධාරණය කරන්නේ මෙම ක්‍රමය වැඩිදියුණු කරමින් පවතින අතර, මෙය  අනාගත ලොව පෙරළියක් කරනු ඇති බවයි.

battery free cellphone team 375x250 300x200 - බැටරි නැති දුරකතනයක්

battery less phone wired 1498737377713 300x225 - බැටරි නැති දුරකතනයක්

error: