ලෝකයේ හොදම පියවරු- ( Video )

ඔබ අසා තිබෙනවද සත්ත්ව ලෝකයේ හොදම පියවරු ගැන ? මේ මිනිස් ලෝකේ අපට දැකගන්න ලැබෙන්නේ අම්මා සහා තාත්තා එකතුව තමා දරුවන්

Read more

ග්ලුකෝස් අඩු කරන නව සොයා ගැනීම

පරිප්පු.. පරිප්පු අප බොහෝ පිරිසක් ආහාරයට ගන්නා කෑමක්, ඉතින් පරිප්පු කෑමෙන් රුධිරගත  ග්ලුකෝස්  ප්‍රමාණය  අඩු කරගත  බව කැනඩාවේ පර්යේෂකයන්  පරිසක් කරන

Read more

ඔබ නොදත් අයිස්ක්‍රීම් වල කතන්දරේ (Story of Ice-cream)

අයිස්ක්‍රීම් කතන්දරේ අයිස්ක්‍රීම් වල කතන්දරය ඈත අතීතයටම දිව යන්නක්. ඒ මී පැණි, මල් පැණි, පලතුරු පල්ප, මිදුණු හිම ආදිය එකට

Read more

ලොව දිගම කොණ්ඩය හිමි පිරිමියා – The World’s Longest Hair Man

මේ ලෝකයේ විවිධ පුද්ගලයන් සිටින අතර විවිධ වර්ගයේ පුවත් අපට අසන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. ඔය අතරින් ලෝක වාර්තා පොතට ඇතුළු වුනු

Read more

ලොව විශාලතම කොරල් පරය

ඔබ දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට ලෝක උරුම ඝණයට පත්ව ඇති කොරල් පර යොමු වෙලා තිබෙනවා. කොරල් පර යනු නොගැඹුරු නිවර්ථන පෝෂක

Read more

The dangerous fish that you are not aware of in the world

මේ ලෝකයේ විවිධ මත්ස්‍ය වර්ග ජීවත් වෙනවා. ඒ සෑම මත්ස්‍ය වර්ගයකටම අනෙක් මත්ස්‍ය වර්ග වලින් වෙනස් වන විවිධ වූ ලක්ෂණ

Read more

ලෝක උරුමයක් වුන සහරා කාන්තාරයේ විල්

ඔබ මේ වෙනකොට විල් ගැන ආසා තිබෙන්නට ඇති. එහෙත් ඔබ ආසා තිබෙනවද ලෝක උරුමයක් වෙච්ච සහරා කාන්තාරයේ විල් ගැන. සහරා

Read more

The History Of Soap ( සබන් කැටේ ඉතිහාස කතාව )

ඔබ අප කවුරුත් භාවිතා කරන සබන් කැටයේ ඉතිහාසය ගැන ඔබ දැන සිටියාද? 🤔 ලෝකයේ මේ වෙනකොට විවිධා කාර සබන් වාර්ග වෙළද

Read more

Lightyear One Fully Solar Powered Car ( Video ) නුදුරේ දී ම

ලෝකයේ මේ වෙනකොට විවිධ අලුත් නිර්මාණ නිෂ්පාදනය කරමින් වෙළද පොළට එනවා ඉතින් සුර්ය බලයනේ ධාවනය කළ හැකි මෝටර් රථයක් Nederland වල

Read more

10 Most Famous Bridges In The around World ලෝකයේ ජනප්‍රියම පාලම් දහය

10 Most Famous Bridges In The around World මේ වෙනකොට ලෝකේ  විවිධ පාලම් වර්ග  තිබෙනවා උසම, දිගම, කොටම යන ආදී,

Read more
error: