ලොව දිගම කොණ්ඩය හිමි පිරිමියා – The World’s Longest Hair Man

මේ ලෝකයේ විවිධ පුද්ගලයන් සිටින අතර විවිධ වර්ගයේ පුවත් අපට අසන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. ඔය අතරින් ලෝක වාර්තා පොතට ඇතුළු වුනු

Read more

ලෝක උරුමයක් වුන සහරා කාන්තාරයේ විල්

ඔබ මේ වෙනකොට විල් ගැන ආසා තිබෙන්නට ඇති. එහෙත් ඔබ ආසා තිබෙනවද ලෝක උරුමයක් වෙච්ච සහරා කාන්තාරයේ විල් ගැන. සහරා

Read more

How to Change the Default Save Location for Word

අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන  Microsoft office පරිශීලකයන්ට මේ  බොහෝ විට වැදගත් වේ . ඔබ දැනටමත් Microsoft office  පාව්චිචි කරන පුද්ගලයෙක්නම් ඔබට

Read more

කෑම වේල මගහැරියොත් ඔබේ හදවත ලෙඩ වෙයි

කෑම වැදගත් වෙන්නෙ කොහොමද? බඩගින්නට අපි කුසගින්න, සාගින්න වගේ වචනත් පාවිච්චි කරනවා. ජිඉවත් වීමට ආහාර අත්‍යාවශ්‍ය දෙයක් බව එයින් හැගුනද

Read more

Breast Cancer-පියයුරු පිළිකා

පිළිකාව මොකද කියලා ඔයලා දැනටමත් දන්නවා වෙනත් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පිළිකාවක් කියලා හදුන්වන්නේ ශරීරයේ ෛසල රෝගයක් ලෙස තමා හදුන්වන්නේ .

Read more

High-tech clothes in the future

අප ඇඳුම් භාවිත කරන්නේ මූලික වශයෙන් අරමුණු දෙකක්‌ පදනම් කරගෙන ය. එනම් ආරක්‌ෂාව හා අලංකාරය යන අරමුණු දෙක ය. එහෙත්

Read more

රිදී පැහැයෙන් දිළිසෙන්නේ ඇයි ?

ඔයාල කොයි කවුරුත් දැකලා ඇති නේ ගොළුබෙලෙක් ගමන් කරහම එයා යන ගමන් මාර්ගය රිදී පැහැයෙන් දිළිසෙනවා කියලා එත් නිකමටවත් හිතුනද ඇයි

Read more
error: