අට්ටික්කා ගෙඩි මාළුව -අම්ල පිත්ත රෝග සුව කරගන්න ක්‍රමයක්

ඔන්න අම්ල පිත්ත රෝගය දුරුකරගන්න හොද ක්‍රමයක් ඒ තමයි අට්ටික්කා ගෙඩි මළුව ඉතින් වැඩි විස්තර

කථා නොකර පහළ video ව බලන්න.

 

 

අම්ල පිත්ත රෝගය වැළඳීමට හේතු 

 මානසික ආතතිය – විශේෂයෙන් ම අම්ලපිත්ත රෝගයේ දී මානසික ආතතිය ප්‍රධාන වශයෙන් ම බලපාන හේතු සාධකයකි. අධික ශෝක, භය, දුක් පීඩා ආදි මානසික පීඩා ඇතිවෙන විටෙක මෙකී රෝගී තත්ත්වය නිරායාසයෙන් ම උද්ගත වෙයි.

 • නිසි වේලාවට ආහාර නොගැනීම
 •  අධික ලෙස අම්ල, ලවණ, තීක්ෂණ ගුණ යුතු ආහාර නිතර ගැනීම.
 •  බෝතල් කරන ලද කෘත්‍රිම බීම ජාති
 •  අධික මත්පැන් පානය
 •  වෂ විෂ කැවීමෙන් හා පෙවීමෙන්
 •  නගරයේ ඇති විෂම ආහාරපාන වර්ග භාවිතය
 •  දහවල් නිදීම හා රාත්‍රී නිදි මැරීම
 •  තෙල් බැදුම් වර්ග නිතර පාවිච්චිය
 •  ඌෂ්ණාධික ආහාර නිතර පාවිච්චිය
 •  අවශ්‍ය තරම් ජලය පාවිච්චි නොකිරීම
 •  කාලගුණ හා දේශගුණික වෙනස්වීම්වල දී
 •  ආහාර ගත් විගස ජලය වැඩිපුර පානය කිරීම
 •  ආහාර ගැනීමෙන් පසු විටින් විට නැවත ආහාර ගැනීම