අනාගතයේදී අඹ පොතු වලට ලොකු ඉල්ලුමක්

අඹ ඔබ අප කවුරුත් දන්නා හොද පළතුරක්, එමෙන්ම බොහෝ දෙනා අතර හොද

ඉල්ලුමක් තිබෙන පළතුරක් කිවුවොත් නිවැරදියි. ඉදිරියේදී අඹවලට තිබෙන ඉල්ලුමට 

වගේම අඹ පොතුවලට ඉල්ලුමක් ඇති බව නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා.

එයට හේතුව තෙල්වලින් අපවිත්‍ර වූ පස් ප්‍රවිත්‍ර කිරීමට අඹ පොතු යොදා  ගත හැකි වීමයි.

මෙම පරීක්ෂණය සිදු කර ඇත්තේ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශ්ව විද්‍යාලයේ Biruck esalegn

ඇතුළු පිරිසක් විසිනි. දැනට තෙල් වලින් අපවිත්‍ර වූ පස් ප්‍රවිත්‍ර කරන්නේ බෝරෝන් හයිඩ්‍රයිඩ්

බාවිතා කරමින් මෙයට අදික වියදමක් වැයවනවා. අඹ පොතු පොඩි කොට පෙරාගන්නා

නිස්සාරකය මගින් අඩු වියදමකින් හා වඩා කාර්යක්ෂමව මේ දේ ඉටු කරගන්න පුළුවන් 

බව ඔවුන් පෙන්නවා දෙනවා. මේ පවිත්‍ර කිරීම සදහා අඹ පොතුවල ඇති යකඩ සංයෝගය උපයෝගී වන බව Biruck පෙන්වා දෙනවා.

research