අවසන් සටනට එංගලන්තයත් ඉන්දියාවත් සුදුසුකම් ලබයි

ICC ක්‍රිකට් කාන්තා ලෝක කුසලානේයේ  ඉන්දීය , ඔස්ට්‍රේලියා අර්ධ අවසන් පුර්ව වටයෙන් ඉන්දීය කණ්ඩායම ලකුණු 36 ජයගනිමත් සමග අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට සමත් විය .

ඒ සත්කාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම සමගයි.

තරගය ලබන 23 ද   එංගලන්තයේ Lord’s  ක්‍රීඩාංගනයෙදී පැවැත්වීමට නියමිතයි .