ඉදිරියේදී Facebook Live සිමා කෙරේ.

මේ වෙනකොට Facebook සමාගම විසින්  Facebook Live හා  Facebook web අඩවිය හරහා Live ලෙස ක්‍රියාකාරකම් විකාශය කිරීමේ පහසුකම සීමා කිරීමට Facebook ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ නවසීලන්ත ක්‍රයිස්චර්ච්  ප්‍රහාරයේදී සුදු ජාතික අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදියා සිය ප්‍රහාරය සජීවි ලෙස සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ විකාශය කිරීමේ සිද්ධියෙන් අනතුරුවයි.
ඉහත සිදුවීමෙන් පසු ඒ සඳහා යම් පියවරක් ගන්නා ලෙස Facebook ආයතනයට එල්ල වූයේ දැඩි බලපෑමක් හේතුවෙන්,
ඒ අනුව, ඉදිරියේදී Facebook live විකාශය සඳහා ප්‍රජාවන්හි ප්‍රමිතීන් උල්ලංඝනය කරන සාධක පිළිබඳ අවධානය යොමුකරන බව Facebook ආයතනය ප්‍රකාශ කර ලදී.
එමෙන්ම, එම පහසුකම භාවිත කිරීමට ඉඩ ඇති පුද්ගලයන් පිළිබඳව ද ගවේෂණයක නිතර වන බව එහි ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරිනි ෂෙරිල් සැන්ඞ්බර්ග් කියා සිටියා.