කෘත්‍රිම බුද්ධි නිවේදකයෙක් ප්‍රවෘත්ති කියයි – Aluthsl.com

හරි අපුරු සිදුවීමක් චීන යෙන් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා

එනම් චීන රජයේ නිල පුවත් සේවය වන්නේ ෂින්හුවා ය. ෂින්හුවා පුවත් සේවය පසුගිය දා අලුතින්  ප්‍රවෘත්ති  නිවේදකයන් දෙදෙනෙක්

බදවාගෙන තිබෙනවා. එය ප්‍රවෘත්ති කලාවේ නව සන්ධිස්ථානයක් කිවහොත් නිවැරදියි .  ඊට හේතුව ,මේ නිවේදකයන් දේපල  පරිගණක

ඇසුරෙන් පණ ලැබූ කෘත්‍රිම බුද්ධියකින් මෙහෙවයනු නිවේදකයන් දෙදෙනකු වීමයි.

මෙහෙදී සාමාන්‍ය මිනිසෙකු මෙන්  නිවේදකයන් දෙදෙනා  ටයිකෝට් පැලද ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කරති. ඔවුන් විසින් සජීවී වීඩියෝ දසුන් අධ්‍යයනය කර

ඒවා හොදහැටි හදුනාගැනීමෙන් පසු පළපුරුදු  ප්‍රවෘත්ති  නිවේදකයන් මෙන් ප්‍රවෘත්ති  ඉදිරිපත් කරයි. මෙම කෘත්‍රිම බුද්ධි නිවේදකයෙක් දක්ෂ බව ෂින්හුවා පුවත් සේවය පවසයි.

කෘත්‍රිම බුද්ධි නිවේදකයන් දෙදෙනා නිර්මාණය කර ඇත්තේ ෂින්හුවා පුවත් සේවයේ සම්බන්ධ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදීන්  දෙදෙනෙකු පාදක කරගනිමින්.

එම මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනා ඉංග්‍රීසි බසින් පුවත් ඉදිරිපත් කරන ෂැංග් සහෝ සහ චීන බසින් පුවත් ඉදිරිපත් කරන ක්වී හා ඕය නම් වේ .