ගැබිණි මවුවරුන් ගේ මරණ අවදානම පහළට

මේ වන විට ලෝකයේ දරු උපත් වලදී  මාතෘ මරණ වන බව ඔබ දන්නවා ඇති. නිතරම වගේ පලතුරු ,එළවළු,ධාන්‍ය හා මත්ස්‍යන් ආහාරයට එක් කරගන්නා ගැබිණි මව් වරුන් සාර්ථක දරු ප්‍රසුතිකට මුහුණ දී  හැකි බව නවතම අධ්‍යනයක් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

සැම දරු උපත් ලක්ෂයකට ම මාතෘ මරණ 380 ක් පමණ වාර්තා වෙනවා. රටින් රටට මේ තත්වයනම් වෙනස් වෙනවා. එනම් ෙෙවද්‍ය තාක්ෂණය අතින් නොදියුණු රටවල මේ අගයන් වඩාත් ඉහලයි.

එහෙත් මේ ගැබිනි ජිවිත අවදානම පහල හෙළන්නට යහපත් ආහාර පුරුදු හේතු වන බව මේ නව අධ්‍යායනය පේනවා දී තිබෙනවා.

මේ අධ්‍යායනය සිදු  කරන ලද්දේ ග්‍රීසියේ Harokopio විශ්වවිද්‍යාලයයේ මහාචාර්ය Nikos Yianakouris විසින්.මෙයට අදාළනිබන්ධනය Human Reproduction and Embryology ජර්නලයේ පළ වනවා.

පර්යේෂකයන් විසින්  in vitro ක්‍රමයට දරුවන්  හිමි කරගත් මවුවරුන් 244ක ගේ දත්ත රැස් කර තිබීමයි. ඔවුන් මෙම දත්ත ලබාගෙන තිබෙන්නේ  ප්‍රසුතියට මාස6 ට පෙර සිට මය, එහි දී ඔවුන් අධ්‍යනය කර තිබුනේ ආහාර පුරුදු පිළිබදවයි.

මේ කාන්තාවන් ගේ වයස පරාස වුයේ 22 ත් 41 දක්වයි.මේ මවුරුන් අතරින් පළතුරු,එළවළු,ධාන්‍ය හා මාළු වැඩිපුර කන අය හා ඒවා අඩුවෙන් කන අය එම  ප්‍රශ්නාවලිය මගින් හදුනාගන්නා ලදී, එහෙදි පළතුරු,එළවළු,ධාන්‍ය හා මාළු බහුලව ව ගත් ගැබිණියන් ගේ දරු උපතේ සාර්ථකභාවය එසේ නොගත් අයට වඩා දෙගුණයකින් පමණ ඉහළ බව ප්‍රතිපලවලින්  පෙනී ගියා.