ගින්දර වැටෙන දියඇල්ල

අපිට මේ අපුරු දිය ඇල්ල ගැන වාර්තා වෙන්නේ ඇමරිකාවේ කැලෆෝනියා නගරයෙන්.
මේ නගරයේ තිබෙන “යොශේමයිට් උද්‍යානයේ “(Yosemite) “අශ්ව වලිගය” (Horsetail Fall) වන දිය ඇල්ලක් තමයි මේ අපුරු සිදුවීම වෙනවා කියලා වාර්තා වෙන්නේ.

වාර්ෂිකව ඉතා කෙටි කාලයකදී මේ දිය ඇල්ලේ ජලය හිමෙන් මිදී යන අතර ඉන් පසුව සැම දහවලකම මෙම දිය ඇල්ල ගින්දර ගලා බසින දිය ඇල්ලක් බවට පත්වනවා, ඒ බලාසිටින්නන්ගේ දෑස් මායාවකට හසු වන්නා සේ.

මෙම දිය ඇල්ල දෙසට හිරු රශ්මිය සෘජුවම පතිත වන අවස්ථාවලදී පමණක් මෙම දර්ශනය දැක ගැනීමට ලැබෙන අතර සැබවින්ම එහි ගින්දර හෝ ලෝදිය ගලා යන්නේ නැත.
මෙසේ දිය අල්ලේ ජලය ගින්දර ආකාරයෙන් දිස්වීමට හේතුව ලෙස විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ, මිදුණු හිම මතට සුර්ය ලෝකය පතිත වන විට මෙලෙස ගින්දර ආකාරයෙන් දිස්වන බවයි.

මෙම දිය ඇල්ලේ සුන්දරත්වය නැරබීමට විශාල සංචාරකයින් වාර්ෂිකව පැමිණෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.