ජීවමාන රගනා ඩයිනොසර් උද්‍යානය – Video

මේ වෙනකොට ඇමරිකන් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ නවකතා කරුවෙකු වන මයිකල් ක්‍රිචිටන්ගේ  පොත්පෙළ ඇසුරෙන් නිර්මාණය වුණු  Jurassic Park චිත්‍රපටිය නිර්මාණය  වෙලා දැනට දශකයටත් වැඩයි .
එහෙත් Jurassic Park චිත්‍රපටයේ විදිහට Dinosaurs ලා ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට හෝ එවැනි උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමට කිසිවෙකු සමත් වුනේ නැහැ.
ඒයට හේතුව එය ඉතා අසීරු කටයුක්තක් වීමයි. ඇතැම් විට Jurassic Park චිත්‍රපටය නැරබු රසිකයන්  සිතෙන්නට ඇති සැබෑවටම Jurassic Park උද්‍යානයක් නිර්මාණය වනු ඇතැයි යන සිතුවිල්ල.
ඒ සිහිනය යම්තාක් දුරකට යථාර්තයක් වන විදිහේ සිහිනයක්  Dinosaurs  උද්‍යානයක් මේ වෙනකොට  ජපානයේ සිනමා  චිත්‍රගරයක ඉදි වී ඇත.
 මේ උද්‍යානය නම් කර තිබෙන්නේ dinosaurs alive යන නාමයෙන් මෙම උද්‍යානය නිර්මාණය කිරිමට ජපානයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ තාක්ෂණයේ සමාගමක් දායක වී තිබෙනවා .
dinosaurs alive japanese
මෙම උද්‍යනය තුළ බිහිසුණු උරගයින් ,කුරුල්ලෝ වැනි Dinosaurs  දැකගන්නට පුළුවන්. 
උද්‍යානය තුල Dinosaurs නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ රොබෝ තාක්ෂණයෙන් මේ සදහා ඔන් ආර්ට් සමාගම විසින් රොබෝ තාක්ෂණය නිර්මාණය කර තිබෙනවා.
හත වීඩියෝව නරබන්න.