තෙවන ස්ථානයට ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ “ඒ” කාණ්ඩය යටතේ පැවති තරගයකින් ජය ගැනීමට ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම සමත්ව තිබේ. 
ඒ සැමොආ කණ්ඩායම ලකුණු 34ට බින්දුවක් ලෙස පරාජයට පත්කරමින්. 
ඒ අනුව ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම “ඒ” කාණ්ඩයේ ලකුණු පුවරුවේ තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර සැමොආ කණ්ඩායම සිව්වන ස්ථානයට පත්ව තිබේ. 
එමෙන්ම එම ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ ජපාන කණ්ඩායම යි