තේරීම් කමිටුව ඉල්ලා අස්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති සනත් ජයසූරිය මහතා ඇතුළු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව අද (29) දිනයේ ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

අදාළ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා වෙත අද දහවල් බාරදී ඇති බව සඳහන්ය.