පාකිස්ථානය 20යි 20 ශ්‍රේණිගතකිරීම් වල ඉදිරියෙන්

ජාත්‍යන්තර විස්සයි විස්ස නවතම ශ්‍රේණිගතකිරීම්වල තවදුරටත් පෙරමුණ ගැනීමට පාකිස්ථාන කණ්ඩායම සමත්ව තිබෙනවා.
දෙවන ස්ථානය  ඕස්ට්‍රේලියාවටත්, තුන්වන ස්ථානය එංගලන්තයටත් හිමිව ඇති අතර, ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව එම ලැයිස්තුවේ පිළිවෙලින් පස්වන සහ හත්වන ස්ථානයේයි පසුවන්නේ.