සරලව English වලින් conversation ඉගෙනගනිමු part – 3

සරලව English වලින්  conversation ඉගෙනගනිමු part – 3
banner

ඔන්න අද English class වෙතින් තවත්  ඉංග්‍රීසි කතා කිරිම  ගැන වීඩියෝවක් අරන් අවා වෙනදා වගේම. 

අපි ගිය සැරේ කතා කරා conversation වලට part 2 ගැන අද පාඩම part 3 ගැන ඉතින් 

ඔය අලුත්නම් part 2 බලලා ඉන්න ඉතින් මෙතනින් ගිහින් චැනල් එක subscribe කරලා සෙට් වෙන්න අලුත් චැනල් එකට අපේ. දිගටම English ඉගෙන ගන්න අපිත් එක්ක ඉන්න.

 

 

banner
administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *