ක්‍රිකට් නිලවරණය සඳහා නාමයෝජනා දුන් තිදෙනෙක් ඉවත්වෙති

ක්‍රිකට් නිලවරණය සඳහා නාමයෝජනා දුන් තිදෙනෙක් ඉවත්වෙති
banner

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තනතුරු සඳහා තෝරාගැනීමට අදාළ නිලවරණයෙන් ඒ සඳහා නාමයෝජනා භාරදුන් තිදෙනෙක් තමන් එම තනතුරු සඳහා තරඟ නොකරන බව පවසති.

ඒ, කේ. මතිවානන්, බන්දුල වර්ණපුර සහ නිශාන්ත රණතුංග යන මහත්වරුන් ය.

ඔවුන් තිදෙනා පිළිවෙලින් සභාපති, නියෝජ්‍ය සභාපති සහ ලේකම් ධූර සඳහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ “නිලවරණ කමිටුව” වෙත ලිපියක් යවමින් ඔවුන් සිය ස්ථාවරය දන්වා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය මැයි 20 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත ය.

 

Sri-Lanka-Software-Store

banner
administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *