නිවැරදිව කාලගුණය බලාගනිමු ( Weather in Your Browser)

කාලගුණය කියන්නේ අපි බොහෝදෙනෙක්ට වැදගත් වන කාරණාවක් කියලා අපි ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ.  Firefox , Chrome ,Opera සහා Edge

Read more

Best Free Scanner App for Android PDF

ඔයාගේ phone එකෙන් scanner කරලා PDF කරන්න පුළුවන් කියලා හිතුවද? අද කියන්න හදන්නේ ඒ ගැන ඔය ගේ phone එකේ අනිවාර්යෙන්

Read more

Google Play Store එකට Dark mode Enable කරගනිමු

අපිට මුලිම්ම Dark mode  එක දකින්න ලැබුනේ whats app  හරහා මේ වෙනකොට අපේ ජංගම දුරකථානයේ හැම option එහේකම  වගේ  මේ

Read more

Phone එකේ තියෙන File WiFi හරහා transfer කරගමු

ඔන්න අද ඔයාලට ටිකක් වෙනස් App එකක් ගැන කියන්න හිතුවා, මොකද මේ app එක Sweech තමා මේකේ නම වෙන්නේ ඉතින්

Read more
0