ජීවමාන රගනා ඩයිනොසර් උද්‍යානය – Video

මේ වෙනකොට ඇමරිකන් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ නවකතා කරුවෙකු වන මයිකල් ක්‍රිචිටන්ගේ  පොත්පෙළ ඇසුරෙන් නිර්මාණය වුණු  Jurassic Park චිත්‍රපටිය නිර්මාණය  වෙලා දැනට

Read more