• June 14, 2024
  • Last Update May 20, 2024 12:26 PM
  • Sri Lanka

Pixal 3

Pixel 3 Hardware නිසා Google සමාගමට නඩු පැවරේ

Google සමාගම විසන් නිෂ්පාදිත Google Pixel 3 series එකෙහි පවතින විවිධ අඩුපාඩු හා ගැටළු පිළිබඳව විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සිදු කරන…