ටින් ටින් ගේ පැරිස් වෙන්දේසිය

බොහො දෙනෙක් දන්නා ටින් ටින් චිත්‍රකතා වීරයා ටින්ටින්ගේත් ඔහුගේ හිතවතා ස්නෝවි නමැති බලු සුරතලාගේත් දුර්ලභ සිතුවමක් ඇමෙරිකන් ඩොලර් 5,00,000 කට

Read more
error: