දැන් Web Browser එකේ save කරලා තියෙන passwords බලමු

අපි නිතරම වගේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන නිසා ඇතැම් දුරට අපි පාවිච්චි Account වල තොරතුරු web browser එක තුලම save කරන නිසා

Read more

Google සමාගමේ සැම නිෂ්පදනයක්ම ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට සුදානම් වෙයි.

මේ වෙනකොට Google සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සියළුම Hardware නිෂ්පාදන වලට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනු ලැබූ අමුද්‍රව්‍යය භාවිතා කිරීමට සූදානම් වන

Read more

Huawei EMUI 9.1 සංස්කරණය නිකුත් කිරීම සිදු කරයි.

Huawei සමාගම  විසින් පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ සිට EMUI 9.1 පරීක්‍ෂා කිරීම කටයුතු ආරම්භ කළ ඇති අතර Huawei සහ Honor brnad name යටතේ නිකුත්

Read more

Google නිර්මාණය කරන self Driving Cars – Video

මේ වෙනකොට ලෝකයේ ගොඩක් පිරිස් කැමති දෙයක් තමා self driving  කියන්නේ ලෝකයේ වාහන නිෂ්පාදනය කරන බොහොමයක් සමාගම් තම නිෂ්පාදනයන් හට

Read more

Huawei Mate 30 Pro සමගින් Hongmeng OS එක නිකුත් වෙන ලකුණු

මේ වෙනකොට කවුරුත් දන්න දෙයක් තමා Android සහ Huawei අතර තියෙන ගැටළුව කෙසේ වෙතත් Android සහ Windows වෙනුවට භාවිතා කළ

Read more

convert2mp3 වෙබ් අඩවිය වසා දැමීමට කටයුතු කරයි.

ඔබ අපව කවුරුත් දන්න වෙබ් අඩවියක් වන Convert2MP3 වෙබ් අඩවිය වසා දැමීමිට මේ වෙනකොට සිදු කර තිබෙනවා, ඒනම් 2017 වසරේ

Read more