Aluthsl
  • March 21, 2023
  • Last Update March 17, 2023 12:22 PM
  • Sri Lanka

UPI payments infrastructure

WhatsApp හරහා මුදල් හුවමරුව දැන් ඉන්දියාවටත්

Facebook සමාගම  විසින් මුල්වරට WhatsApp හරහා මුදල් හුවමරුව ක්‍රම වේදය  බ්‍රසීලයට හදුන්වා දෙනු ලැබුවා.ඉන් පසු මුදල් හුවමරුව ක්‍රම වේදය 2018…