Aluthsl
  • May 31, 2023
  • Last Update May 31, 2023 9:29 AM
  • Sri Lanka

2025

iPhone නිෂ්පාදනයෙන් 20% ක් ඉන්දියාවට

මේ වෙනකොට Apple සමාග විසන් ඔවුන් ගේ චීනයේ නිෂ්පාදනය කරන iPhone නිෂ්පාදනයෙන් 20% ප්‍රමාණයක් ඉන්දියාවට ගෙන එමට Apple සමාග කටයුතු…