• July 23, 2024
  • Last Update May 20, 2024 12:26 PM
  • Sri Lanka

English to Sinhala spoken

Speak English by listening to conversation 4

ඉති තියෙන වැඩත් එක්ක ඔයාලට English class වෙතින් මුකුත් ගෙන්න බැරි වුණා, ගොඩ දවසකින් කලින් පාඩම් වලදී කියලා දුන්නා spoken…