ලොව ප්‍රථම Gaming Web Browser එක Opera GX

Game සෙල්ලම් කරන අයනම් මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති E3 Event එක ගැන මොකක්ද  මේ E3 ,E3 එහෙමත් නැතිනම් Electronic Entertainment

Read more

Google Maps වලට වාහනයේ වේග සීමාවඇතුල් කරයි.

  ඔන්න දැන්, Google සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Google Maps app එකට Speedometer එකක් එකතු කිරීමට කටයුතු කර තිබෙන බව ‍මේ වන විට

Read more

ලොව ප්‍රථම Dual-screen Gaming laptop එක OMEN X 2S – Video

Gaming ක්‍රීඩා කරන පිරිසට HP සමාගම  විසින් අලුත් Laptop පරිගණකයක් හදුන්වා දී  තිබෙනවා . මෙය නම් කර තිබෙන්නේ OMEN X

Read more

Firefox කරට කර Chrome සමග තරග කිරීමට සුදානම් වෙයි.

ඊයේ දිනයේදී Firefox Web browser එක තුලින් අලුත් Update එකක් Mozilla ආයතනය  තුළින් නිකුත් කර තිබුනා. මෙම Update එක තුලින් Firefox

Read more

ලොව ප්‍රථම 5G තාක්ෂණයෙන් යුත් 8k Smart TV එක Huawei  සමාගමෙන් – Video

  මේ වෙනකොට Huawei Technologies ආයතනය විසින් ලොව ප්‍රථම 5G රූපවාහිනිය හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එය මේ වසර ඇතුලත් වෙළඳපලට

Read more

Samsung Galaxy A80 Auto Rotatable Camera ව සමග එළිදැක්වීමට සුදානම් වෙයි – Video

samusng ආයතනය විසින් හදුනවා දුන් මේ Galaxy A series එක නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ mid range smartphone ගණයට මෙහි නවතම smartphone

Read more